Om föreningen

Om Föreningen

Om föreningen

Bostadsrättsföreningen Killingen 38 bildades redan 2006. Den 9 oktober 2013 förvärvade föreningen fastigheten. Fastigheten har 41 bostadsrätts-lägenheter och 2 hyreslägenheter. Dessutom har fastigheten 2 st uthyrda lokaler i källarplanet ett litet garage/cykelstall på baksidan av huset och en del i ett större garage i källarplanet med entré från Sveavägen.

En bostadsrättsförening är en kooperativ boendeform som bygger på medlemmarnas engagemang och ideella insatser. Alla medlemmar kan göra sitt inflytande gällande genom att delta i föreningens stämmor. Till stämman kan varje medlem lämna förslag, s.k. motioner. Även under det löpande verksamhetsåret kan varje medlem lämna synpunkter och förslag till styrelsen.

En av årsstämmans viktigaste uppgifter är att välja styrelsens ledamöter. Styrelsen ansvarar under verksamhetsåret för föreningens organisation och förvaltning. Stämman utser även föreningens två övriga organ, valberedning och revisorer.

Föreningens organisationsnummer är 769615-4637

(Högerklicka välj nytt fönster)

Ekonomi
Bostadsrättsföreningens räkenskapsår överensstämmer med kalenderåret. Bokslut och årsredovisning upprättas av föreningens styrelse med hjälp av den ekonomiska förvaltaren och granskas av en föreningsvald revisor. Årsredovisning och revisionsberät­telse presenteras på den ordinarie föreningsstämman som underlag för ett antal viktiga beslut. Enligt föreningens stadgar ska stämman ta ställning till om balans- och resultaträkning ska fastställas, hur föreningens ekonomiska resultat ska hanteras samt om styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet.

Föreningens inkomster består till största delen av de årsavgifter från medlemmar och hyresintäkter från hyresgäster. Det är stämman som fastställer årsavgifterna. Hur årsavgifterna fördelas mellan lägenheterna följer dock av andelstalen.

Styrelse

Lars Lemethy

Rawand Sultani

Michael Tännström


Styrelsesuppleanter

Erik Tullberg


Se mer information:
https://www.allabolag.se/7696154637

 

Ekonomisk förvaltning
Föreningens ekonomiska förvaltning handhas av Simpleko.
Kontakta dem gällande t ex avier för månadsavgifter, pantsättningar etc.


Adress:

Brf. Killingen 38

Fastnr 481, Box 1005

831 29 Östersund


Support för medlemmar och hyresgäster

018-66 01 60

info@simpleko.se

www.simpleko.se

Medlemmar loggar in med BankID

Postadress: Brf Killingen 38, Sveavägen 134, 113 50  Stockholm