Om föreningen

Om Föreningen

Om föreningen

Bostadsrättsföreningen Killingen 38 bildades redan 2006. Den 9 oktober 2013 förvärvade föreningen fastigheten. Föreningen har 38 bostadsrättslägenheter och 3 hyreslägenheter. Dessutom har föreningen en lokal i källarplanet (mittemot tvättstugan), ett litet garage/cykelstall på baksidan av huset och en del i ett större garage inkl 2 st uthyrda lokaler i källarplanet.

En bostadsrättsförening är en kooperativ boendeform som bygger på medlemmarnas engagemang och ideella insatser. Alla medlemmar kan göra sitt inflytande gällande genom att delta i föreningens stämmor. Till stämman kan varje medlem lämna förslag, s.k. motioner. Även under det löpande verksamhetsåret kan varje medlem lämna synpunkter och förslag till styrelsen.

En av årsstämmans viktigaste uppgifter är att välja styrelsens ledamöter. Styrelsen ansvarar under verksamhetsåret för föreningens organisation och förvaltning. Stämman utser även föreningens två övriga organ, valberedning och revisorer.

Föreningens organisationsnummer är 769615-4637

(Högerklicka välj nytt fönster)

Ekonomi
Bostadsrättsföreningens räkenskapsår överensstämmer med kalenderåret. Bokslut och årsredovisning upprättas av föreningens styrelse med hjälp av den ekonomiska förvaltaren och granskas av en föreningsvald revisor. Årsredovisning och revisionsberät­telse presenteras på den ordinarie föreningsstämman som underlag för ett antal viktiga beslut. Enligt föreningens stadgar ska stämman ta ställning till om balans- och resultaträkning ska fastställas, hur föreningens ekonomiska resultat ska hanteras samt om styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet.

Föreningens inkomster består till största delen av de årsavgifter från medlemmar och hyresintäkter från hyresgäster. Det är styrelsen som fastställer årsavgifterna. Hur årsavgifterna fördelas mellan lägenheterna följer dock av andelstalen.

Styrelse

Camilla Masreliez-Quiding
Elsy Ekstrand
Mads Thisted
Lars Lemethy
Tobias Jörgensen

Sebastian Tasel
Malte Roggentin

Styrelsesuppleanter

Anna-Siri Sagen
Michael Tännström

Se mer information:
https://www.allabolag.se/7696154637

 

Ekonomisk förvaltning
Föreningens ekonomiska förvaltning handhas av Riksbyggen.
Kontakta dem gällande t ex avier för månadsavgifter, pantsättningar etc.

Adress:
Brf Killingen 38
Box 84
831 21 Östersund

Support för medlemmar och hyresgäster

010-175 71 00 (vardagar kl. 8-18)

+Kundtjanst+@rbekonomi.se
 (ta bort +tecken)

www.rbekonomi.se

Postadress: Brf Killingen 38, Sveavägen 134, 113 50  Stockholm