Information till boende

Information till boende

Felanmälan


Felanmälan görs på telefon 010-175 71 00. Alternativt mejl till +styrelsen+@killingen38.se (ta bort + tecken)


Journummer, vardagar efter ordinarie arbetstid o. helger.

010-175 71 00


Felanmälan hissen, Hissen AB, telefon 08-618 4848.


Styrelsen ansvarar för fastighetens port- och tvättstugenyckel – behöver du en extranyckel

maila: +styrelsen+@killingen38.se (ta bort + tecken)


Bostadsrättsinnehavare är själva ansvariga för de egna låsen (ytterdörrar/altandörrar/fönster) samt skötsel och underhåll av sina lägenheter (läs stadgar för mer info).

Bygga om


Begäran om tillstånd för ändring i lägenhet


För att genomföra vissa ändringar i lägenhet, krävs godkännande av styrelsen. En sådan begäran kan göras på blanketten nedan, den ska fyllas i och lämnas till styrelsen.

 

Styrelsens godkännande krävs till exempel för följande åtgärder:

 • ingrepp i bärande konstruktion
 • ombyggnad av badrum
 • ändring i befintliga ledningar för avlopp, värme, ventilation eller vatten
 • ombyggnad av kök

 

Bygganmälan till Stadsbyggnadskontoret

Vissa åtgärder är anmälningspliktiga till Stadsbyggnadskontoret, t ex:

 • Ändring i bärande konstruktion (t ex håltagning i bärande väggar och golv)
 • Ändrad planlösning (t ex flytt av kök och badrum)

 

Ta kontakt med styrelsen om du är tveksam om just ditt projekt kräver tillstånd eller ej. Fråga hellre en gång för mycket, än en gång för lite.

 

Hämta blankett nedan

 

Ombyggnad av badrum


Vid ombyggnad av badrum måste våtrumscertifierade entreprenörer anlitas. Observera att om du ska ta bort badkaret måste du istället sätta dit en duschkabin. Våra badrum har inte tätskikt som är anpassade för att duscha direkt på vägg och golv. Om du inte vill sätta dit en duschkabin, måste du fixa nytt tätskikt i badrummet.

 

Övriga rutiner som gäller vid badrumsombyggnad:

 • Medlem ska anmäla till styrelsen innan ombyggnad av badrum påbörjas.
 • Entreprenörer ska vara branschcertifierade och ha behörighet för elinstallation, vatteninstallation och för keramik med tätskikt. Behörighet GVK, BKR etc.
 • Entreprenörer ska ha ansvarsförsäkring.
 • Intyg på certifierad personal/kopia på certifieringen ska överlämnas till styrelsen innan byggstart.
 • Elvärme i golv är godkänt att installera, dock inte vattenburen golvvärme.

 

Viktig information till dig som bygger om!

 • Sätt upp information om tider för din ombyggnad och kontaktpersoner på anslagstavlan i entrén.
 • Du och din entreprenör ska hålla trapphuset och porten snygg och städad under ombyggnaden.
 • Du får inte ställa byggmaterial och byggskräp i trappuppgångar eller på de gemensamma balkongerna. Ingenting ska förvaras på dessa ställen.
 • Byggskräp ska transporteras bort omgående. Byggmaterial ska förvaras i lägenheten.
 • Ställ inget byggskräp direkt på marken utanför huset, utan lägg det i avsedda "big-bags".
 • OBS! big-bags ska bortforslas omgående. Om inte så sker kommer föreningen att ombesörja borttransport och skicka faktura till den som bygger om.
 • Besiktning
  Efter genomförd ombyggnad kommer föreningen göra en besiktning med en certifierad besiktningsman. Denna besiktning bekostas av dig som medlem.

 

Behöver du stänga av vattnet?


Kontrollera med styrelsen om det är ok att stänga av vattnet den tid som du önskar. Informera grannarna med anslag i entrén.


För allas trevnad, städa trapphuset efter dig när du bygger om och får leverans av byggmaterial som skräpar ner.

Flytt av kök och badrum - viktig info


Hos Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret finns viktig info för dig som har planer på att bygga om eller flytta kök och badrum. I vissa fall kan du behöva göra en anmälan till Stadsbyggnadskontoret.


Se mer:

https://bygglov.stockholm.se/nar-behovs-bygglov/andra-inomhus/flytta-kok-eller-badrum/


Överlåtelse av lägenhet


Vid överlåtelse av lägenhet ska föreningen beredas tillträde till lägenheten för tillsyn av gjorda ombyggnader, samt kontroll av el, VVS och ventilation.  

Överlåtelse- och pantsättningsavgift

Föreningen tar ut en överlåtelseavgift på 2,5 procent och en pantsättningsavgift på 1 procent, beräknat på det prisbasbelopp (Lagen om allmän försäkring) som gäller vid ansökan om medlemskap och underrättelse om pantsättning. Överlåtelseavgiften betalas av förvärvaren och pantsättningsavgiften av pantsättaren (Föreningens stadgar §4).

Glöm inte att uppdatera styrelsen med ny mailadress!

Blanketter

Ladda ner "Bygga Om" eller "Andrahandsuthyrning"


Andrahandsuthyrning


Uthyrning av bostadsrätt i andra hand.

Om du vill hyra ut din bostadsrätt i andra hand behöver du skriftligt tillstånd av föreningens styrelse.
I ansökan ska anges anledningen till uthyrningen. Se vidare föreningens stadgar §12.  

Hämta blanketten ovan. Du kan skicka in blanketten och göra din ansökan via Simpleko portal. Logga in med BankID

 

Uthyrning av hyresrätt i andra hand

Om du vill hyra ut din hyresrätt i andra hand behöver du skriftligt tillstånd av föreningens styrelse.
I ansökan ska anges anledningen till uthyrningen. Föreningen följer de lagregler som återfinns i Hyreslagen. 
Se vidare föreningens stadgar §12.

Hämta blanketten ovan.

Regler


Ordning, trivsel och säkerhet


 • I vår trappuppgång och andra gemensamma utrymmen, det gäller även källaren (utanför källarförråden) och vinden, får inga privata tillhörigheter, byggavfall eller sopor placeras. Tänk på att trappuppgången är vår utrymningsväg vid en nödsituation.
 • För cyklar har föreningen särskilt förvaringsutrymme, barnvagnar förvaras i förråd eller i den egna lägenheten.
 • Förvara inte brandfarliga vätskor, gasolflaskor och liknande på balkongen. Bränder har startat med att felriktade raketer landat på balkonger med stora mängder brännbart.
 • I källarförråden och cykelförråd får du inte förvara brandfarliga eller explosiva föremål såsom gasolflaskor eller föremål som innehåller brandfarliga ämnen, såsom mopeder eller bränsletankar.
 • För att förhindra att obehöriga kommer in i fastigheten håller vi dörrar och fönster i gemensamma utrymmen stängda och låsta.
 • Från år 2003 är det obligatoriskt med minst en brandvarnare i varje lägenhet. Hyr du din lägenhet och saknar brandvarnare kontaktar du styrelsen. Om du är medlem får du själv bekosta brandvarnare.
  Du ansvarar själv för att din brandvarnare fungerar, testa den därför regelbundet.

 

Störningar i fastigheten

 

Medlemmar och hyresgäster ska visa varandra hänsyn och undvika att störa med oljud. Tänk på att ditt golv är en grannes tak och att du delar väggar med dina grannar. Ljudmässig hänsyn gäller hela dygnet men är särskilt viktigt på natten.

 

 • Stäng hissdörren ordentligt, hissen fastnar annars på våningsplanet. Stäng dörren tyst, speciellt viktigt på kväll/natt.
 • Om du planerar att genomföra renoveringsarbeten som medför långvarig störning för dina grannar måste du avisera detta i porten samt minst 24 timmar i förväg. Ange hur länge arbetet beräknas pågå samt dina kontaktuppgifter.  
 • Informera dina grannar i god tid före fester eller andra aktiviteter som kan störa, en trevlig lapp i portentrén och hissen räcker gott och väl.
 • Raketer och andra typer av fyrverkerier får inte avfyras inom fastighetens område.

 

Om du störs av en granne, ring på och be dem dämpa sig, det brukar i de flesta fall vara tillräckligt. Upplever du upprepade störningar och att dina uppmaningar till störande granne inte hjälper ber vi dig kontakta styrelsen.

 

 

Rökförbud

 

I samtliga husets gemensamma utrymmen råder rökförbud. Detta betyder att vi inte röker i trapphuset, på vinden, i hissen, i tvättstugan eller på vädringsbalkongerna (rök tränger in i trapphuset). Skyltar finns uppsatta och ska respekteras.

 

 

Tvättstugan

 

När du använder den gemensamma tvättstugan, följ anvisningarna där. Om någon maskin går sönder gör en felanmälan, här på webben eller se anslagstavlan i porten. Väldigt bra om du även sätter upp en lapp ”Felanmäld”, så att andra vet att felet redan är anmält. OBS! Städa efter dig, torka av tvättmaskinerna och borsta av filter i torktumlaren.

 

Tvättstugan får användas kl. 07:00 – 22:00. Se vidare information utanför tvättstugan.

 

 

Avfallshantering

 

När du slänger sopor i plastcontainern i vårt soprum ska påsarna läggas i containern och inte utanför. Påsarna får innehålla hushållsavfall.

 

Plastcontainers för tidningar, wellpapp, glasflaskor samt plast- och metallförpackningar, finns uppställda på Frejgatan samt på Hagagatan nära Vanadisvägen.

 

Vi har inget grovsoprum i föreningen för grovsopor såsom byggavfall, gamla möbler, elektronikskrot, miljöfarligt avfall mm. Alla former av byggavfall från renovering av lägenhet måste du själv ta hand om och bekosta bortforsling av. Roslagstulls återbruk är vår närmaste återvinningscentral. Inga sopor får under några omständigheter läggas på föreningens markytor annat än i direkt samband med bortforsling av dessa. Du kan med andra ord inte använda vår gård för tillfällig förvaring av grovsopor när du renoverar utan dessa ska snarast möjligt forslas bort till en återvinningscentral.

 

Tänk också på att många hjälporganisationer (såsom Myrorna och Stadsmissionen) både tar emot och i vissa fall även hämtar kläder, möbler, böcker mm.

 

 

Snöröjning och Takskottning

 

Föreningen ansvarar för snöröjning, takskottning och halkbekämpning på föreningens tomtmark. Entreprenörer finns anlitade för att sköta detta.

 

 

Försäkring

 

Föreningen har tecknat fastighetsförsäkring. Denna försäkring omfattar inte din lägenhet. Du ska själv teckna hemförsäkring för din lägenhet. Bostadsrättsinnehavare ska dessutom teckna tillägg för bostadsrätt i sin hemförsäkring. Enbart en hemförsäkring omfattar (normalt) inte ersättning för brand och vattenskador på bostadsrättslägenhetens ytskikt och inredning.


Fastighetsförsäkringen täcker (normalt) ej heller dessa skador även om det är en fastighetsskada eftersom du som medlem har underhållsansvar för detta i en bostadsrätt (till skillnad från hyresrätt). Du behöver alltså inte själv vara vållande till skadan för att ändå vara ansvarig för att skadan åtgärdas.

 

Tillägg till bostadsrätt i din hemförsäkring medför att du ekonomiskt kan drabbas av enbart självrisken. Renoveringen (saneringen) bekostas av ditt hemförsäkringsbolag.

 

Obs! Du som inte har någon hemförsäkring kan drabbas av stora ersättningskrav från bostadsrättsföreningen om du vid skada på fastigheten anses vara vållande. Information från Samfällighetsföreningen


Gården på Sveavägen 126-138 är en gemensamhetsanläggning som utgör Killingens Samfällighetsförening.

Medlemmarna i samfälligheten är de 7 st fastighetsägare som har tillgång till gården (Sveavägen 126-138).

Samfälligheten har ansvar för den gemensamma gården, vilket innefattar parkeringsplatser, grindar, gårdsytor, ytterbelysning och planteringar.

Information från Simpleko


Ny medlemsportal från 1 januari 2021

Historia Stora Badstugatan blev Sveavägen


En grupp historieintresserade har under några år studerat delar av Norrmalms historia. Se vidare en länk till deras hemsida.


Väderstation, Sveavägen 134


På taket till vårt hus finns det en väderstation. Där kan du genom länk nedan få lite väderinformation innan du går ut.


Högerklicka, välj nytt fönster!

Postadress: Brf Killingen 38, Sveavägen 134, 113 50  Stockholm